Nông sản Hằng Nga chuyên cung cấp khoai môn th*nh phẩm v* khoai môn giống với số lượng lớn.

1. Tiêu chuẩn giống gồm như sau: củ to v* nhỏ chiều d*i khoảng 10cm-15cm, năng suất đạt 1-1.5kg/ bụi, th*ch hợp mang ra trồng đồng ruộng.

2. Tiêu chuẩn khoai môn th*nh phẩm: củ 50cm trở lên, củ đạt từ 500gram, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đóng bao 50kg

Ai có nhu cầu xin liên hệ số đt 0937392133 hay email [email protected] gặp Ms.Hằng